Ladies and Gentlemen

Kwiecień 18, 2013  |  Bez kategorii  |  No Comments

Szanowni Państwo,
witam w polskiej stolicy mody! Z przyjemnością zapraszam na wiosenne spotkanie z uznanymi projektantami oraz ich kolekcjami. Podczas Fashionphilosophy Fashion Week Poland w Łodzi tradycyjnie nie zabraknie atrakcji.

Polski tydzień mody jest imprezą branżową, ale też gratką dla pasjonatów nowych trendów i świętem miasta. Kolejna edycja i coraz liczniejsze grono uczestników potwierdzają, że impreza ta przynosząc rozrywkę, pozwala nawiązywać artystyczne i biznesowe kontakty. Prezentując stroje z najpopularniejszych wybiegów, promuje również utalentowanych, rodzimych twórców oraz debiutantów. Co ważne, festiwal zyskał sympatię i życzliwość mieszkańców miasta, którzy chętnie uczestniczą w kolejnych jego odsłonach. Artystyczny i międzynarodowy charakter projektu konsekwentnie zmienia oblicze miasta. Dowodzi, że jako centrum przemysłów kreatywnych Łódź skutecznie wspiera programy związane z nowoczesnym spojrzeniem na branżę odzieżową. Nie boimy się stawiać sobie ambitnych celów, dzięki temu możemy obserwować renesans polskiego wzornictwa. Łódź jest modna. Moda jest w nas, w naszych oryginalnych obiektach i na naszych ulicach. Cieszę się, że Państwo również wybraliście kierunek – Łódź! Zapraszam na pokazy, liczę na oklaski dla projektantów i organizatorów imprezy.

Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi

Łódź ponownie jest modna. Jeszcze niedawno była postrzegana wyłacznie jako miasto fabryk i przemysłu włókienniczego. Teraz zmienia oblicze. Rozkwita jako centrum mody, designu, przemysłów kreatywnych i nowoczesnych technologii. Za metamorfozą stoją łodzianie – z wiedzą i ideami, z unikatowymi pomysłami oraz gotowi na nowe wyzwania. To dzięki nim Łódź gości tak spektakularne wydarzenia jak FashionPhilosophy Fashion Week Poland, a festiwal staje się znakomitą wizytówką nowej marki miasta i wciąż je przeobraża. Jest inspiracją do budowy Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych i tworzenia klastra branży tekstylno odzieżowej, czy zorganizowania Targów Technicznych Wyrobów Włókienniczych. Jest natchnieniem dla designerów i artystów różnych branż. Pobudza wyobraźnię studentów i absolwentów łódzkich uczelni artystycznych oraz wabi znanych projektantów. Łódź jest związana z modą od ponad stu lat. Jej secesyjny i industrialny charakter znakomicie współgra z nowymi trendami, a nowoczesne i inspirujące tendencje wpisują się w miejską tkankę. Scenerią pokazów mody stają się nie tylko nowoczesne powierzchnie, ekskluzywne aule czy instytucje kultury. Prezentacje goszczą w zwyczajnych punktach miasta – w topowych klubach i starych zakładach, na głównej ulicy i skromnych podwórkach. Łódź zmienia się, rozkwita, daje możliwości rozwoju i kreuje nowe trendy. A FashionPhilosophy Fashion Week Poland skłania szczególnie, by powiedzieć – modny kierunek to Łódź!

***

Ladies and Gentlemen,
welcome to the Polish capital of fashion. I am very pleased to invite you to the spring meetings with renowned designers.  The Fashion Week Poland will traditionally be full of attractions.Fashion Week Poland is not only an event for the industry, but also a treat for the fans of new trends, and a great festival for the city. The next edition and a larger group of participants proves that besides entertainment the event allows you to make business and artistic contacts. Thanks to the presentation of clothes the event is promoting indigenous designers as well as many newcomers. Most importantly the festival has gained sympathy and kindness of local people who are willing to participate in every edition. The artistic and international nature of the project is consistently changing the face of our city. It proves that Lodz as a center of creative industries efficiently supports projects related to the modern look of the clothing industry. We are not afraid to give ourselves ambitious goals, as a reward we can observe the renaissance of Polish design. Lodz is fashionable. The style is in us, in our original buildings and on our streets. I am glad that you have chosen the direction to our city. I invite you to the shows and look forward to hear an applause for the designers and the organizers of the event

Hanna Zdanowska – Mayor of the City of Łódź

Lodz is fashionable again. Not so long ago our city was seen as an exclusive place for factories and heavy textile industries. Now it changes its face very fast. Flourishes as a center of creative industries, modern technology, fashion and design. It’s the Lodz’s citizens that stand behind this metamorphosis. With their knowledge and unique ideas they are ready for new challenges. Thanks to them Lodz guests such spectacular event like Fashionphilosophy Fashion Week Poland. The festival becomes a great showcase for the new character of the city. It is a big inspiration for building a center of fashion promotion for the Academy of Fine Arts, the creation of a textile and clothing cluster or organizing the Technical Textile Fair. It is an impulse for designers and artists from various industries. It stimulates the imagination of students and graduates of Lodz’s art universities and attracts renowned designers. Lodz is tied to fashion for over a century. Its secessionist and industrial character fits perfectly with the new trends, while modern and inspiring trends fit well in the urbanized space. The setting of fashion shows are not just luxury halls, cultural institutions or modern spaces. The presentations are hosted in common areas like clubs, old plants, modest backyards or the main street. Lodz changes, blooms, gives opportunities for growth and creates new trends. And the Fashionphilosophy Fashion Week Poland inclines us to say – Lodz is the fashionable direction.

czytaj dalej...

Przygotowania do rozpoczęcia 8. edycji FashionPhilosophy Fashion Week Poland

Kwiecień 16, 2013  |  Bez kategorii  |  No Comments

Na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej kilkanaście ekip produkcyjnych pracuje dzień i noc nad przygotowaniem całej strefy Fashion Zone 8 edycji Fashion Week Poland.

SHOWROOM i CONCEPT STORE, w których swoje projekty zaprezentuje ponad 120 projektantów i marek, z godziny na godzinę zapełnia się  nowymi stanowiskami. W pustej przestrzeni stanęły już wygodne meble, które udostępniła firma Etap Sofa. W strefie Concept Store powstają obecnie stoiska, m.in. VUMAG, ELLE, MALEMEN & Chilli Zet, Palette Salon Colors, Colgate MaxWhite One,TURK-TEX, MINI, ORSAY, Fashion TV & Galeries Lafayette,

Namiot recepcyjny / wybieg Designer Avenue / przymiarki Wojtek Haratyk / Ola Ziemińska na próbie nenukko

Z modelkami, oświetleniowcami, scenografami i dźwiękowcami pracują jedni z najbardziej utalentowanych reżyserów pokazów mody: Katarzyna Sokołowska i Waldemar Szymkowiak. Na backstage powstają profesjonalne stanowiska do stylizacji makijażu MAYBELLINE New York oraz stylizacji włosów Palette Salon Colors.

Waldek Szymkowiak na próbie PtASZEK / Kasia Sokołowska na backstage z modelkami

Do stworzenia scenografii namiotu recepcyjnego zostały wykorzystane tkaniny firmy TURK-TEX, natomiast oświetlenie stref Press Room oraz Sponsor Club zapewniła firma ES-SYSTEM. Główne wejście nabrało powiewu wiosny dzięki firmie Kwiaty Polskie.

Plany przed namiotem recepcyjnym

Ruszamy za 24 godziny w ŁSSE przy ul. Tymienieckiego 22/24 w Łodzi. Zapraszamy wszystkich na modową wyprawę do strefy Fashion Zone. W czwartek wejście open, natomiast bilety na pozostałe dni do nabycia na www.fashionweek.pl

TEKST: Agnieszka Zaręba

 

czytaj dalej...